Header

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Eelde

In het jaar 2000 is door een aantal dorpsgenoten de "Stichting Vrienden van de Dorpskerk Eelde" opgericht.

Doel van de stichting:

 • Het in samenwerking met anderen in stand houden van de Dorpskerk te Eelde als cultuurhistorisch bouwwerk

Verwezenlijking van het doel:

 • Door verwerving van inkomsten ter bestrijding van de kosten van restauratie en onderhoud van het rijksmonument de Dorpskerk te Eelde, ondermeer door:

  -  het verwerven van donateurs voor een periodieke donatie

  -  het verwerven van schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere wettelijke verkrijgingen

  -  andere activiteiten, welke in de meest ruime zin kunnen bijdragen aan het vorenstaande

 • Wilt u ons steunen: een gift is welkom op bankrekeningnummer,

  NL84RABO 031.58.57.315 (Rabo-bank)
  t.n.v. penningmeester Stichting Vrienden van de Dorpskerk Eelde te Paterswolde.

  Niet alleen heeft de Stichting de ANBI-status, ook valt uw gift aan de Stichting voor de Belastingen onder de Geefwet, waarbij extra belastingaftrek mogelijk is.

Dorpskerk Eelde                           Dorpskerk Eelde
Klik op afbeelding voor vergroting

privacystatement